Obniżamy ryzyko w Transporcie.

Searchby Transport Risk uchroni Twoją firmę przed niechcianymi zapisami w zleceniach transportowych.

Ocena ryzyka przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji uczącej się na podstawie decyzji podejmowanych przez spedytorów.

Aplikacja stworzona z myślą o firmach branży TSL realizujących transport poprzez przewoźników zewnętrznych jak i flotą własną.

Searchby samodzielnie identyfikuje i „wyciąga” ze zlecenia przewozowego najważniejsze informacje dla:

 • właściciela firmy przewozowej;

 • spedytora realizującego zlecenie;

 • kierowcy przewożącego fracht

Searchby dla właściciela firmy spedycyjnej:

Aplikacja pilnuje wszystkich zapisów ważnych z punktu widzenia właściciela między innymi potrafi wyłuskać ze zlecenia wszystkie terminy płatności oraz ich uwarunkowania  takie jak np.:

 • Terminy: Aplikacja wyłapuje wszystkie uwarunkowania dotyczące terminów, np.:Jeżeli CMR nie zostanie wysłany w ciągu 7 dni od wykonania zlecenia to termin płatności przedłużony zostanie o 60 dni.
 • Aplikacja sprawdza ważne z punktu widzenia przewoźnika  kwoty ubezpieczeń i wymagania ubezpieczenia OCP.
 • Wysyła alert do przełożonego, iż wieziony towar powinien być ubezpieczony na wyższą kwotę niż opiewa ubezpieczenie OCP przewoźnika.
 • Aplikacja sprawdza między innymi czy obowiązuje ubezpieczenie kabotażowe (jazda tylko w granicach kraju np. PL).

Searchby dla spedytora:

Dzięki searchby spedytorzy Twojej firmy zajmą się tym do czego zostali zatrudnieni czyli poszukiwaniem nowych zleceń nie narażając Twojej firmy na straty wynikające z przeoczenia ważnych informacji znajdujących się w zleceniu przewozowym.

Aplikacja wyekstrachuje najważniejsze informacje dla spedytora takie jak stawka  zlecenia, adres dostawy oraz terminy.

Aplikacja może monitorować zależności pomiędzy miejscem i godziną załadunku określonymi w zleceniu przewozowym oraz miejscem i godziną rozładunku pod kątem fizycznej możliwości realizacji zlecenia.

Skracamy czas w którym spedytor powinien podjąć trafną decyzję co do podjęcia zlecenia. Zaoszczędzony w ten sposób czas spedytor może poświęcić na szukanie kolejnych zleceń dla firmy.

Searchby dla kierowcy realizującego fracht.

Aplikacja generuje skrót najważniejszych informacji dotyczących zlecenia przewozowego i wysyła na telefon kierowcy:

 • konieczność statusowania kolejnych etapów zlecenia oraz odpowiedzialność za brak statusowania
 • konieczność wymiany palet lub gitterboxów oraz  zasady potwierdzenia wymiany (kwit paletowy)
 • zastosowanie wymogów co do utrzymania temperatury przewożonego towaru

Lista może zawierać dowolne istotne z punktu widzenia realizowanego przewozu zapisy, które otrzyma kierowca realizujący fracht.

Bądź krok przed konkurencją.
Zainwestuj w przyszłość branży TSL.

Jak to działa?

Zlecenie transportowe trafia do naszej aplikacji. Spedytor otrzymuje informację, czy może zrealizować takie zlecenie bez zastrzeżeń. Aplikacja zwróci informację spedytorowi o zagrożeniach kryjących się w zleceniu oraz nada odpowiedni scoring bezpieczeństwa dla zlecenia oznaczając je odpowiednimi kolorami jak w sygnalizacji świetlnej.

Zielony- można realizować bez zastrzeżeń.

Żółty- pokazujący punkty w których zlecenie transportowe może zawierać zapisy narażające naszą firmę na dodatkowe koszty.

Kolor czerwony dyskwalifikuje zlecenie na istniejących warunkach z powodu zbyt wielu zapisów obarczających kosztami firmę transportową.

Zlecenia, które wymuszają na firmie transportowej wykonywanie dodatkowych obowiązków, bądź dotrzymywanie terminów na które firma transportowa nie chce się zgodzić, otrzymują automatycznie kolor czerwony, aby nie tracić czasu spedytorów na ich analizowanie.

Przykłady zastosowania aplikacji

Palety.

Lodówka- przyjeżdża na palecie kurierem do klienta indywidualnego. Kurier zostawia lodówkę na palecie.

W zleceniu przewozowym istnieje zapis, iż kurier ma odbierać palety po dostarczeniu towaru. Jak łatwo policzyć, po rozwiezieniu sześciu lodówek do klientów indywidualnych kurier zostawi sześć  palet u klientów. W takim przypadku zleceniodawca obciąża firmę transportową 100 zł/paleta.

Firma traci, bo  nie wychwyciła w zleceniu transportowym słowa „palety”.

Aplikacja searchby bezwzględnie wyłapie wszystkie niechciane zapisy.

 

Załadunek/Rozładunek

Kierowca podjeżdża zestawem pod firmę, aby załadować ciągnik specjalistyczny. Na miejscu brak dźwigu, aby załadować sprzęt.

Kto odpowiada za taką sytuację?

Wszystkie informacje znajdują się  w zleceniu, lecz spedytor „nie wyłapał” po czyjej stronie leży załadunek ciągnika.

Problem- kto odpowiada za rozładunek i załadunek.

Nasza aplikacja wykrywa niejasny zapis podświetlając go w tekście zlecenia.

Jak w czterech prostych krokach zacząć używać aplikacji.

Czym jest tagowanie?

Jest to określenie w aplikacji bazy  sformułowań oraz słowa, które nie chcemy, aby znalazły się w zleceniach transportowych.

Tagami mogą być pojedyncze słowa:

 • Fracht
 • Palety
 • Lichtenstein
 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Zakres ubezpieczenia

Tagami mogą być całe zdania, pojawienie się których w zleceniu transportowym niesie ze sobą konsekwencje finansowe dla firmy przewozowej.

Tagowaniem zajmuje się jedna osoba w firmie transportowej. Może to być np. prawnik obsługujący firmę.

 

Spedytorzy pracujący na zleceniach transportowych dodają zlecenia przewozowe od klientów do Searchby.

Aplikacja podkreśli niechciane zapisy, może zaproponować zmianę treści zapisów jeśli jest taka możliwość, bądź ich wykreślenie ze zlecenia transportowego.

Spedytorzy mogą proponować prawnikowi zajmującemu się obsługą prawną firmy nowe tagi, które należałoby  uwzględnić w bazie niechcianych zapisów aplikacji.

Aplikacja zwróci informację spedytorowi o zagrożeniach kryjących się w zleceniu oraz nada odpowiedni scoring bezpieczeństwa dla zlecenia oznaczając je kolorami jak w sygnalizacji świetlnej. Zielony- można realizować zlecenie przewozowe bez zastrzeżeń.

Żółty- pokazujący punkty w których zlecenie transportowe może zawierać zapisy narażające naszą firmę na dodatkowe koszty.

Kolor czerwony dyskwalifikujący zlecenie na istniejących warunkach z powodu zbyt wielu zapisów obarczających kosztami firmę transportową.

Aplikacja podświetla wybrane frazy bądź zdania dyskwalifikujące dane zlecenie pozwalając na propozycję zmiany zapisów w zleceniu, bądź propozycję usunięcia ich w celu realizacji zlecenia.

 Dokument zlecenia transportowego zostaje otwarty w trybie recenzji.

W trybie komentarza pojawiają się fragmenty zlecenia, których nie chcemy w zleceniu, jak np.: „zakaz konkurencji”, „zwrot palet”, „kara umowna”, etc.

Spedytor  zaznacza, które fragmenty mają być wyeliminowane ze zlecenia, bądź w zamian za które zapisy, proponujemy swoje gotowe fragmenty.

W ten sposób możemy np. negocjować  wysokość kary umownej:

Kwota kary umownej podświetlona w zleceniu np. 500 euro. Spedytor może zaproponować zmniejszenie kwoty kary umownej do dowolnej wybieranej z listy rozwijanej.

Na koniec analizy dokumentu aplikacja generuje mail do zleceniodawcy z informacją na jakich warunkach zlecenie może zostać przyjęte do realizacji.

Najlepsza technologia OCR

Wykorzystujemy najlepszą technologię skanowania tekstu z obrazu

Dzięki  technologii OCR skanowania tekstu ze zdjęć, aplikacja Searchby jest w stanie  odnaleźć dowolną szukaną frazę nawet na bardzo zniekształconych zdjęciach dokumentów przewozowych wykonanych smartfonem.

Najczęstsze pytania

Czy aplikację instalujemy na komputerze?

Nie. Aplikacja jest dostępna online przez przeglądarkę internetową. Nieprzerwane działanie aplikacji gwarantuje zespół administratorów.

Jaki format dokumentów czyta aplikacja?

Aplikacja czyta dowolny format dokumentów.

Zdjęcia:
Dowolna jakość zdjęć zlecenia transporotwego wykonana aparatem bądź telefonem. Wystarczy dać je naszej aplikacji do czytania, aby znalazła szukany tekst na wybranym zdjęciu.

Dokumenty PDF.

Aplikacja znajdzie szukany tekst w dowolnym dokumencie pdf, nawet, gdy zawarty w dokumencie tekst jest tylko jego obrazem.

Dokumenty Word

Aplikacja bezbłędnie znajdzie tekst we wszystkich  plikach tekstowych.

Czy sami musimy dodawać tagi do aplikacji, aby działała?

Możemy dostarczyć gotową bazę tagów, które najczęściej występują w zlceniach transporotwych. Nasi prawnicy pomogą w aktualizowaniu bazy tagów, przeanalizują nowe, które po winny znaleźć się w bazie.

Zgłoś chęć testowania aplikacji. Zadaj nam pytanie.

pl_PLPolski
google-site-verification=U71So92a2lBu_zSRYXhmDXB4cRbgyya0Cb3otoMaVpg